Kasvatus

Perhekoti Meritähti mahdollistaa lapsille turvallisen kodin, jossa kasvaa hyvien ja turvallisten ihmissuhteiden ympäröimänä aikuiseksi. Harrastukset, selkeät rajat, yksilöllisyys, turvallisuus, pysyvyys ja rakkaus ovat kasvatuksen tärkeitä osatekijöitä. Lapset hyväksytään ja heitä rakastetaan ehdoitta sellaisina kuin he ovat.

Perhekoti Meritähden arvot:
kodinomaisuus, perhekeskeisyys, yksilöllisyys, turvallisuus, pysyvyys, rakkaus

Meritähdessä eletään normaalin perheen arjen mukaisesti. Meritähden arkea ohjaavat tutut ja turvalliset rutiinit sekä arjen rytmi. Perheellä on paljon yhteisiä arjen toimintoja, mutta arkea eletään myös joustavasti lapsen yksilölliset tarpeet/menot huomioiden. Meritähden toimintaa ohjaa yhteiset säännöt, kuitenkin jokaisen yksilöllisyys ja tarpeet huomioiden.

Sijoituksen alkuvaiheessa hoidon tarve kartoitetaan mahdollisimman tarkasti. Meritähdessä jokaiselle lapselle/nuorelle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja kasvatussuunnitelma, tai jälkihuoltosuunnitelma. Sijoituksen tavoitteet laaditaan lapsen erityistarpeet huomioiden. Tavoitteet luovat pohjan tavoitteelliselle työskentelylle lapsen/nuoren kanssa. Suunnitelma arvioidaan tarvittavin väliajoin.

Yhteistyö eri tahojen, kuten lasten biologisten vanhempien ja läheisverkoston, koulun, eri psykiatristen ja terveydenhuollon palveluntuottajien, kanssa on lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta tärkeää. Epäkohtiin lapsen kasvussa puututaan heti ja hänelle järjestetään tarvittavat tukipalvelut.