Perhekoti

Ammatillinen perhekoti Meritähti on vuonna 2004 perustettu kuusipaikkainen kasvupaikka lapsille, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua omassa biologisessa kodissaan. Meritähti tarjoaa lapsille oikeaa perhettä vastaavan turvallisen kodin, jossa kasvaa yksilöllisesti ja tavoitteellisesti löytämään omat vahvat alueensa niin, että perhekodista siirtyy aikanaan maailmalle vahva ja onnellinen nuori. Perhekoti Meritähdellä on läänihallituksen toimilupa. Toivomuksena on, että lapset olisivat sijoitusvaiheessa alle kouluikäisiä (poikkeuksena sisarukset).

Perhekoti Meritähden toiminta perustuu perhekeskeisyyteen. Perhekodin ilmapiiri on hyvin lämmin. Meritähti on perheyritys ja siellä työskentelee vain perhepiiriin kuuluvia, lapsille läheisiä henkilöitä. Perhekodin vahvuutena on aikuisten pysyvyys ja aikuisten lapsille antama rakkaus sekä läheisyys. Lapset pääsevät aidosti perheenjäseniksi, näkemään ja kokemaan aidosti perhe-elämää ja oppimaan oikeaa perhemallia. Toisaalta Meritähden aikuisten toimintaa ohjaa ammatillisuus.

Meritähdessä työskentelevät perhekodin äiti sekä isä. Perhekodissa vastuuhenkilönä toimii perhekodin vanhempien tytär, joka on koulutukseltaan lähihoitaja, sosionomi (AMK) ja kasvatustieteiden kandidaatti. Lisäksi perhekodissa työskentelee johtaja sekä kasvatustyön ohjaajia. Perheellä on aiemmin vuosien kokemus sijaisperheenä olemisesta.

Perhekoti Meritähti tarjoaa ympärivuorokautisen lastensuojelupalvelun lisäksi myös jälkihuoltopalveluita. Meritähdellä on tarjota jälkihuoltoa Meritähden pihapiirissä olevassa itsenäistymisasunnossa sekä nuoren omaan asuntoon.